Associated Consulting International M1 AB tar ett brett grepp i uppdragen att effektivisera kundernas affärsprocesser, tack vare medarbetarnas breda kunskaper över ett spektrum av områden.

Vi profilerar oss med världsledande spjutspetskompetens. Ett flertal av bolagets experter är disputerade och kopplingen till den akademiska världen är mycket stark, med flera strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt.

ACCII har valt att särskilt prioritera affärsområdena: Affärsutveckling, bioinformatik, systemutveckling, styr och reglerteknik samt telematik. ACCII har även en driftorganisation för drift av datorsystem samt ett affärsområde som inriktar sig på SSP-tjänster.

Vi bedriver vår verksamhet i en internationell miljö och har haft uppdrag på jordens alla kontinenter. Målet är att ACCII ska finnas i frontlinjen inom de områden som ACCII har valt att verka inom.

Våra medarbetare är noggrant rekryterade, högutbildade och motiverade. Huvudkontoret är placerat i Uppsala.

För mer information se respektive affärsområde eller e-post: email hidden; JavaScript is required

ACCII erbjuder ett med hjälp av sina dotterbolag och duktiga medarbetare ett brett spektrum av produkter och tjänster inom, bland annat följande områden:

  • Affärsutveckling
  • Bioinformatik
  • Digital bildanalys
  • Mobila applikationer och system
  • Styr- och reglerteknik
  • Tele- & datakommunikation
  • Webbutveckling